VSTUP NA ĽADOVÚ PLOCHU

 

Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 0905 420 743, alebo e-mailom mladez@hkmzvolen.sk. Na uvedených kontaktoch si záujemcovia môžu tiež dojednať rezervovanie termínu pre vstup na naše športovisko.

 Tešíme sa na Vás!

 

 

 

 

CENNÍK VSTUPU

Vážení podporovatelia, športovci,
 
touto cestou si vás HKM a.s. ako nájomca a spoločnosť zabezpečujúca prevádzku zimného štadióna vo Zvolene dovoľuje informovať,

Ceny vstupu na športoviská zimného štadióna sú od 01.01.2023 nasledovné:

Hlavná ľadová plocha - 150,- €/hod.

2. ľadová plocha – pracovné dni

od 6.00 do 13.00 h - 100,- €/hod.

od 13.00 do 24.00 h – 130,- €/hod.

2. ľadová plocha – soboty, nedele

od 6.00 do 24.00 h – 130,- €/hod

Platby za vstup na športoviská zimného štadióna (ľadové plochy) je potrebné realizovať vopred v hotovosti na zimnom štadióne / ekonomické oddelenie, alebo prevodom na účet: SK05 1100 0000 0029 4601 8745 do poznámky uviesť názov skupiny a dátum vstupu. Viac informácií na tel.: +421908660081 alebo e-mail: uctovnik@hkmzvolen.sk  

UPOZORNENIE:

Upozorňujeme všetkých záujemcov o využitie ľadovej plochy, že stanovená cena vstupu zahŕňa 1 hodinu ľadu a použitie šatne na prezlečenie v dĺžke 30 min. pred a po vypršaní času dojednaného termínu.
Po prekročení stanovených 30-tich minút, bude každá ďalšia začatá polhodina používania šatne spoplatnená sumou 50 % z výšky ceny za vstup na športovisko zimného štadióna.

Kontakt pre rozpis ľadu: Ing. Lukáš JURÍK
+421905420743
mladez@hkmzvolen.sk