Realizačný tím

Oremus hlavný tréner

Peter Oremus

Kmeč asistent trénera

Andrej Kmeč

Makóni tréner brankárov

Daniel Makóni

Višňovský kustód

Peter Višňovský

Vereš lekár

MUDr. Momir Vereš

Török videoanalytik

Jaroslav Török

Supuka vedúci mužstva, masér

Milan Supuka

Pinka kondičný tréner

Richard Pinka

Košík člen lekárskeho tímu

Dušan Košík

Slančík manažér pre výstroj

Peter Slančík