Realizačný tím

Oremus hlavný tréner

Peter Oremus

Kmeč asistent trénera

Andrej Kmeč

Vlk tréner brankárov

Dušan Vlk

Višňovský kustód

Peter Višňovský

Vereš lekár

MUDr. Momir Vereš

Török videoanalytik

Jaroslav Török

Supuka vedúci mužstva, masér

Milan Supuka

Pinka kondičný tréner

Richard Pinka

Košík paramedic

Dušan Košík

Slančík manažér pre výstroj

Peter Slančík