Organizačný a návštevný poriadok zápasu

HKM a.s., Pod Dráhami 2292/21 Zvolen, vydáva podľa §6 ods. 4 zákona č.1/2014 Z. z o organizovaní verejných športových podujatí organizačný a návštevný poriadok športového stretnutia.