INFO O HALE

ZIMNÝ ŠTADIÓN ZVOLEN

Majiteľ: Mesto Zvolen
Nájomca: HKM a.s.
Adresa: Pod Dráhami 2292/21, 960 01 Zvolen
Telefón: +421 45 5321 973
E-mail: office@hkmzvolen.sk
web: www.hkmzvolen.sk

Vedúci oddelenia prevádzky ZŠ:
Dušan Lenner
e-mail: stadion@hkmzvolen.sk

Technické údaje:

Rozmery klziska hlavnej plochy:
28,10 x 58,10 m
Rozmery klziska tréningovej plochy:
30,00 x 60,00 m

Kapacita štadióna: 5 675 miest
Z toho
- sedenie: 3075 + 580
- státie: 2 020
VIP lóža: 194
SKY boxy: 56 (7 x 8 miest)
Rok uvedenia do prevádzky: 1969
Rok zastrešenia: 1976