Klub

Predstavenstvo

predseda predstavenstva HKM a.s.
Ing. Dušan Mráz
člen predstavenstva HKM a.s.
Ľubomír Škrečko
člen predstavenstva HKM a.s.
Ing. Jaroslav Kanka
člen predstavenstva HKM a.s.
Ladislav Čierny