Klub

Predstavenstvo

predseda predstavenstva HKM a.s.
Ing. Dušan Mráz
člen predstavenstva HKM a.s.
Ľubomír Škrečko
člen predstavenstva HKM a.s.
Ing. Jaroslav Kanka
člen predstavenstva HKM a.s.
Ladislav Čierny
člen predstavenstva HKM a.s.
Ing. Miroslav Brumerčík

Dozorná rada

člen dozornej rady
Ing. Radovan Puliš
člen dozornej rady
Bc. Dušan Košík
člen dozornej rady
Ing. Lukáš Jurík