Médiá

PODMIENKY UDEĽOVANIA AKREDITÁCIÍ PRE DOMÁCE ZÁPASY HKM ZVOLEN:

 

HKM Zvolen vydáva na svoje domáce zápasy celosezónne (základná časť + playoff) a jednorazové akreditácie (jeden domáci zápas).

Žiadosť o celosezónnu akreditáciu pre sezónu 2021/22 je nutné podať najneskôr do 23. septembra 2021 emailom na novinky@hkmzvolen.sk alebo media@hkmzvolen.sk, alebo telefonicky na +421 918 869 950.

Žiadosť o jednozápasovú akreditáciu je nutné podať najneskôr 24 hodín pred začiatkom zápasu.

Každá redakcia / médium má nárok na jednu akreditáciu, pokiaľ nebude preukázaná opodstatnená požiadavka pre ďalšie akreditácie (spolupracujúci redaktori, kameramani, fotografi).

Žiadosť o akreditáciu musí obsahovať: meno / mená žiadateľov o akreditáciu, názov média, typ média (tlač, web, foto, rozhlas, TV), email a telefonický kontakt.

Pripravené akreditácie si žiadatelia môžu vyzdvihnúť na vrátnici zimného štadióna najskôr hodinu pred začiatkom zápasu.

Každá žiadosť o akreditáciu bude posúdená individuálne. Klub HKM Zvolen si vyhradzuje právo neudeliť alebo odobrať už udelenú akreditáciu. Neudelenie akreditácie klub neodôvodňuje.

Akreditácie neudeľujeme amatérskym alebo hobby redaktorom a fotografom, ani zástupcom amatérskych internetových portálov. Vzhľadom na obmedzený počet akreditácii, uprednostňujeme pri ich udeľovaní zástupcov celoštátnych a regionálnych printových médií, televízií a rádií, taktiež redaktorov internetových portálov s celoštátnou pôsobnosťou a významom, ktorých rozsah a čítanosť výraznou mierou prispievajú k propagácii klubu HKM Zvolen. 

Majitelia akreditácii musia mať počas celej doby trvania podujatia svoju PRESS kartu na sebe viditeľne umiestnenú a môžu sa pohybovať len v priestoroch pre nich určených.

Odobratie akreditácie môže byť zdôvodnené na základe písomnej žiadosti dotknutej osoby. Dôvodom pre odobratie akreditácie môže byť najmä porušenie povinností vyplývajúcich z udelenej akreditácie, prípadne zneužívanie či nevyužívanie práv vyplývajúcich z udelenia akreditácie.