GDPR

Zásady ochrany osobných údajov (Všeobecný úvod)
HKM a.s., Pod Dráhami 2292/21, 960 01 Zvolen, (ďalej len HKM) rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo inými stranami. Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás vyzývame, aby ste prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré vám poskytnú viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov HKM a.s.
Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame vaše osobné údaje pri kontrole ich spracovania, napríklad pri vykonávaní činností súvisiacich s podávaním stávok, uzatvárania zmluvného vzťahu či realizácií oprávnených záujmov.
Osobné údaje o Vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či ste klient, zákazník, dodávateľ, žiadateľ o zamestnanie alebo zamestnanec či dobrovoľník. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našej webovej stránky, v závislosti od toho, ako sa s nami rozhodnete komunikovať. Bez ohľadu na situáciu sľubujeme, že vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neskomercializujeme ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov.
HKM a.s. rešpektuje vaše súkromie, bez ohľadu na to, či Vaše osobné údaje spracovávame sami alebo v mene iných strán. Pre nás je dôležité, aby ste chápali, aké osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré vám poskytnú viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov spoločnosťou HKM.
Ak ste našim zamestnancom alebo dobrovoľníkom, podrobnejšie informácie o spracovávaní vašich údajov môžete nájsť tu.
Ak ste uchádzačom o pracovnú pozíciu, podrobnejšie informácie o spracovávaní vašich údajov môžete nájsť v galérii.
Ak ste našim zákazníkom alebo ste hokejový fanúšik a spracúvame vaše osobné údaje, podrobnejšie informácie o spracovávaní vašich údajov môžete nájsť v galérii.
Ak ste súčasným alebo potenciálnym zákazníkom, dodávateľom alebo ste s nami v akomkoľvek vzťahu, v rámci ktorého máme prístup k vašim osobným údajom, podrobnejšie informácie o spracovávaní vašich údajov môžete nájsť v galérii.
Ak ste športovcom, rozhodcom, trénerom, členom realizačného tímu alebo iným športovým funkcionárom, podrobnejšie informácie o spracovávaní vašich údajov môžete nájsť v galérii.
Ak nám chcete oznámiť nejaké porušenie v oblasti spracovávania osobných údajov alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osoby, kontaktujte našu zodpovednú osobu prostredníctvom oou@hkmzvolen.sk