ROZPIS ĽADU

OZNAM

PROSÍM VÁS, KONTROLUJTE ROZPIS PRIEBEŽNE POČAS TÝŽDŇA,
V PRÍPADE MOŽNÝCH ZMIEN, ABY STE BOLI VČAS INFORMOVANÍ,

AK POTREBUJETE NAHLÁSIŤ NEJAKÚ ZMENU, UPRAVIŤ ČAS,
PRÍPADNE PRENAJAŤ ĽADOVÚ PLOCHU V NEOBSADENOM ČASE,
(PRÁZDNE ŽLTÉ, AJ BIELE POLÍČKA), KONTAKTUJTE MA!

ĎAKUJEM,

Adriána Hámorská, 0902 208 802, referent@hkmzvolen.sk