ROZPIS ĽADU

OZNAM

PROSÍM VÁS, KONTROLUJTE SI ROZPIS PRIEBEŽNE POČAS TÝŽDŇA,
V PRÍPADE MOŽNÝCH ZMIEN, ABY STE BOLI VČAS INFORMOVANÍ,

AK POTREBUJETE NAHLÁSIŤ NEJAKÚ ZMENU, KONTAKTUJTE MA!

ĎAKUJEM

Hámorská (0902 208 802, referent@hkmzvolen.sk)