ROZPIS ĽADU

Rozpis ľadu 50. týždeň

Bližšie informácie - p. Hámorská (0902 208 802, referent@hkmzvolen.sk)