ROZPIS ĽADU

Rozpis ľadu 7. týž.
Rozpis ľadu 8. týž.
Bližšie informácie - p. Hámorská (0902 208 802, referent@hkmzvolen.sk)