ROZPIS ĽADU

Vítame Vás v novej sezóne 2018-2019

a pozývame všetkých záujemcov k dohodnutiu prenájmu ľadovej plochy v tejto sezóne.

Tešíme sa na Vás.

Bližšie informácie - u p. Hámorskej (0902 208 802, referent@hkmzvolen.sk)