ROZPIS ĽADU

OZNAM

VŠETKÝM ZÁUJEMCOM O PRENÁJOM ĽADOVEJ PLOCHY
ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU A PREJAVENÚ DôVERU V KOLEKTÍV HKM ZV.

TEŠÍME SA NA NOVÚ SEZÓNU 2020/21,

ešte raz, veľké

ĎAKUJEME,

Adriána Hámorská, 0902 208 802, referent@hkmzvolen.sk