ROZPIS ĽADU

OZNAM

Prosím Vás, kontrolujte si rozpis ľadu viackrát v týždni, aby ste v prípade zmeny
mali správne, aktuálne informácie!!!
Ďakujem,

Hámorská (0902 208 802, referent@hkmzvolen.sk)