ROZPIS ĽADU

Ďakujeme za prejavenú priazeň v sezóne 2017/18

a pozývame všetkých záujemcov k prenájmu ľadových plôch v novej sezóne 2018/19..

Bližšie informácie - p. Hámorská (0902 208 802, referent@hkmzvolen.sk)