ROZPIS ĽADU

OZNAM

PROSÍM VÁS, KONTROLUJTE ROZPIS PRIEBEŽNE POČAS TÝŽDŇA,
V PRÍPADE MOŽNÝCH ZMIEN, ABY STE BOLI VČAS INFORMOVANÍ,

AK POTREBUJETE NAHLÁSIŤ NEJAKÚ ZMENU, PRÍPADNE KÚPIŤ ĽP
V NEOBSADENOM ČASE, (PRÁZDNE ŽLTÉ POLÍČKA, AJ BIELE),
KONTAKTUJTE MA!

ĎAKUJEM

A. Hámorská 0902 208 802, referent@hkmzvolen.sk