POMÁHAME

2. apríl 2017 - Rytieri podporili Svetový deň povedomia o autizme. Do modrého sa odela pätica hokejistov HKM Janis Andersons, Tomáš Valenta, Ivan Jakubík, Miloš Kelemen a Michal Ivan spolu s mladými hráčmi hokejových tried. Veľkí aj malí "Rytieri" sa vyšantili s deťmi, dozvedeli nové informácie, vyskúšali "simulátor autizmu", ale hlavne pomohli vysvietiť Zvolen na modro.