INFO O HALE

ZIMNÝ ŠTADIÓN ZVOLEN

!!! V súčasnosti je súčasťou projektu na obnovu a rekonštrukciu hokejovej infraštruktúry s názvom "Zimný štadión Zvolen - radosť prísť v každom veku"
ZMLUVU MEDZI SZĽH o.z. a HKM a.s. o poskytnutí finančných prostriedkov s účinnosťou od 04.06.2018 nájdete na obrázkoch nižšie !!!

Majiteľ: Mesto Zvolen
Nájomca: HKM a.s.
Adresa: Pod Dráhami 2292/21, 960 01 Zvolen
Telefón: +421 45 5321 973
Fax: +421 45 5320 150
E-mail: office@hkmzvolen.sk
web: www.hkmzvolen.sk
riaditeľ ZŠ: Dušan Lenner
e-mail: stadion@hkmzvolen.sk
Technické údaje

Rozmery klziska hlavnej plochy: 28,10 x 58,10 m
Rozmery klziska tréningovej plochy: 30,00 x 60,00 m
Kapacita štadióna: 5 425 miest
Z toho - sedenie: 2 825 (vrátane VIP lóže a SKY boxov)
- státie: 2 600
VIP lóža: 194
SKY boxy: 56 (7 x 8 miest)
Rok uvedenia do prevádzky: 1969
Rok zastrešenia: 1976