Médiá

PODMIENKY UDEĽOVANIA AKREDITÁCIÍ PRE DOMÁCE ZÁPASY HKM ZVOLEN:

 

HKM Zvolen vydáva na svoje domáce zápasy celosezónne (základná časť + playoff) a jednorazové akreditácie (jeden domáci zápas).

Žiadosť o akreditáciu je nutné podať najneskôr 24 hodín pred začiatkom zápasu emailom na press@hkmzvolen.sk alebo media@hkmzvolen.sk, alebo telefonicky na +421 914 271 920 alebo +421 918 869 950.

Každá redakcia / médium má nárok na jednu akreditáciu, pokiaľ nebude preukázaná opodstatnená požiadavka pre ďalšie akreditácie (spolupracujúci redaktori, kameramani, fotografi).

Žiadosť o akreditáciu musí obsahovať: meno / mená žiadateľov o akreditáciu, názov média, typ média (tlač, web, foto, rozhlas, TV), email a telefonický kontakt.

Pripravené akreditácie si žiadatelia môžu vyzdvihnúť na vrátnici zimného štadióna najskôr hodinu pred začiatkom zápasu.

Majitelia akreditácii musia mať počas celej doby trvania podujatia svoju PRESS kartu na sebe viditeľne umiestnenú a môžu sa pohybovať len v priestoroch pre nich určených.

Každá žiadosť o akreditáciu bude posúdená individuálne. Klub HKM Zvolen si vyhradzuje právo neudeliť alebo odobrať už udelenú akreditáciu. Neudelenie akreditácie klub neodôvodňuje.

Odobratie akreditácie môže byť zdôvodnené na základe písomnej žiadosti dotknutej osoby. Dôvodom pre odobratie akreditácie môže byť najmä porušenie povinností vyplývajúcich z udelenej akreditácie, prípadne zneužívanie či nevyužívanie práv vyplývajúcich z udelenia akreditácie.