Realizačný tím

Kobezda Asistent trénera

Michal Kobezda

Podkonický Hlavný tréner

Andrej Podkonický

Török videoanalytik

Jaroslav Török

Makóni tréner brankárov

Daniel Makóni

Supuka vedúci mužstva, masér

Milan Supuka

Vereš lekár

MUDr. Momir Vereš

Višňovský kustód

Peter Višňovský

Slančík manažér pre výstroj

Peter Slančík

Košík člen lekárskeho tímu

Dušan Košík