PRENÁJOM PLOCHY

 

Klub spod Pustého hradu chce týmto vyhovieť záujmu a požiadavkám starých i nových hokejových „partičkárov“, ktorí si hlavnú ľadovú plochu zvolenského zimného štadióna môžu zaistiť s dostatočným časovým predstihom.

Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 0905 420 743, alebo e-mailom mladez@hkmzvolen.sk. Na uvedených kontaktoch si záujemcovia môžu tiež dojednať objednanie plochy.

 Tešíme sa na Vás!

 

 

 

 

CENNÍK PRENÁJMU 

Vážení podporovatelia, nájomcovia,
 
touto cestou si vás HKM a.s. ako nájomca a spoločnosť zabezpečujúca prevádzku zimného štadióna vo Zvolene dovoľuje informovať, že v dôsledku enormného nárastu ceny za silovú zložku elektrickej energie pre rok 2022 je nútená časť tohto zvýšenia preniesť do konečnej ceny prenájmu za 1 hodinu a pristúpiť k jej úprave.

V zmysle rozhodnutia predstavenstva HKM a.s. sa ceny prenájmu upravujú od 01.01.2022 nasledovne:

Hlavná ľadová plocha - 150,- €/hod.

2. ľadová plocha – pracovné dni

od 6.00 do 13.00 h - 100,- €/hod.

od 13.00 do 24.00 h – 130,- €/hod.

2. ľadová plocha – soboty, nedele

od 6.00 do 24.00 h – 130,- €/hod

 

Vopred ďakujeme za porozumenie a veríme, že aj napriek skutočnostiam, ktoré nás viedli k tomuto kroku, budete naďalej aktívne naše služby využívať.

Platby za prenájom ľadovej plochy je potrebné realizovať vopred v hotovosti na zimnom štadióne / ekonomické oddelenie, alebo prevodom na účet: SK05 1100 0000 0029 4601 8745 do poznámky uviesť názov skupiny a dátum prenájmu. Viac informácií na tel.: +421908660081 alebo e-mail: uctovnik@hkmzvolen.sk  

UPOZORNENIE:

Upozorňujeme všetkých záujemcov o prenájom ľadovej plochy, že stanovená cena za prenájom zahŕňa 1 hodinu ľadu a použitie šatne na prezlečenie v dĺžke 30 min. pred a po vypršaní času prenájmu ľadu.
Po prekročení stanovených 30-tich minút, bude každá ďalšia začatá polhodina používania šatne spoplatnená sumou 50 % z výšky prenájmu ľadovej plochy.

Kontakt pre rozpis ľadu: Ing. Lukáš JURÍK
+421905420743
mladez@hkmzvolen.sk