PRENÁJOM PLOCHY

Horúce leto sa rozbieha a väčšinu z nás čakajú dovolenky. Amatérski milovníci hokeja však bez svojho športu nezostanú ani v tomto období. Na zvolenskom zimnom štadióne sa totiž už začiatkom nasledujúceho mesiaca spustí chladiace zariadenie tak, aby sa pripravili podmienky nielen pre mládežnícke kategórie nášho klubu, ale aby aj prví extra záujemcovia mohli na ľad vykorčuľovať od 11. júla.

Klub spod Pustého hradu chce týmto vyhovieť záujmu a požiadavkám starých i nových hokejových „partičkárov“, ktorí si hlavnú ľadovú plochu zvolenského zimného štadióna môžu zaistiť s dostatočným časovým predstihom.

Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 0905 420 743, alebo e-mailom mladez@hkmzvolen.sk. Na uvedených kontaktoch si záujemcovia môžu tiež dojednať objednanie ľadu.

Neprerušte svoje športové aktivity ani v lete, tešíme sa na Vás!

 

 

 

 

CENNÍK PRENÁJMU 

Vážení podporovatelia, nájomcovia,
 
touto cestou si vás HKM a.s. ako nájomca a spoločnosť zabezpečujúca prevádzku zimného štadióna vo Zvolene dovoľuje informovať, že v dôsledku enormného nárastu ceny za silovú zložku elektrickej energie pre rok 2022 je nútená časť tohto zvýšenia preniesť do konečnej ceny prenájmu za 1 hodinu a pristúpiť k jej úprave.

V zmysle rozhodnutia predstavenstva HKM a.s. sa ceny prenájmu upravujú od 01.01.2022 nasledovne:

Hlavná ľadová plocha - 150,- €/hod.

2. ľadová plocha – pracovné dni

od 6.00 do 13.00 h - 100,- €/hod.

od 13.00 do 24.00 h – 130,- €/hod.

2. ľadová plocha – soboty, nedele

od 6.00 do 24.00 h – 130,- €/hod

 

Vopred ďakujeme za porozumenie a veríme, že aj napriek skutočnostiam, ktoré nás viedli k tomuto kroku, budete naďalej aktívne naše služby využívať.

Platby za prenájom ľadovej plochy je potrebné realizovať vopred v hotovosti na zimnom štadióne / ekonomické oddelenie, alebo prevodom na účet: SK05 1100 0000 0029 4601 8745 do poznámky uviesť názov skupiny a dátum prenájmu. Viac informácií na tel.: +421908660081 alebo e-mail: uctovnik@hkmzvolen.sk  

UPOZORNENIE:

Upozorňujeme všetkých záujemcov o prenájom ľadovej plochy, že stanovená cena za prenájom zahŕňa 1 hodinu ľadu a použitie šatne na prezlečenie v dĺžke 30 min. pred a po vypršaní času prenájmu ľadu.
Po prekročení stanovených 30-tich minút, bude každá ďalšia začatá polhodina používania šatne spoplatnená sumou 50 % z výšky prenájmu ľadovej plochy.

Kontakt pre rozpis ľadu: Ing. Lukáš JURÍK
+421905420743
mladez@hkmzvolen.sk