PRENÁJOM PLOCHY

CENNÍK PRENÁJMU

Cenník prenájmu ľadovej plochy platný od 1. 8. 2016:

Hlavná ľadová plocha - 120,- €/hod.

2. ľadová plocha – pracovné dni

od 6.00 do 13.00 h - 75,- €/hod.

od 13.00 do 24.00 h – 105,- €/hod.

2. ľadová plocha – soboty, nedele

od 6.00 do 24.00 h – 105,- €/hod.

Platby za prenájom ľadovej plochy je potrebné realizovať dopredu v hotovosti na zimnom štadióne / ekonomické oddelenie (tel.: +421905800210, alebo e-mail: uctovnik@hkmzvolen.sk

Od 19. decembra 2016 platí dodatok k podmienkam o prenajímaní ľadovej plochy.

Upozorňujeme všetkých záujemcov o prenájom ľadovej plochy, že stanovená cena za prenájom zahŕňa 1 hodinu ľadu a použitie šatne na prezlečenie v dĺžke 30 min. po vypršaní času prenájmu ľadu.

Po prekročení stanovených 30-tich minút, bude každá ďalšia začatá polhodina používania šatne spoplatnená sumou 50 % z výšky prenájmu ľadovej plochy.

Kontakt: p. JURÍK
+421905420743
mladez@hkmzvolen.sk