Informácie záujemcom o prenájom ľadu

Autor: HKM Zvolen Dátum: 22.6.2022

Horúce leto sa rozbieha a väčšinu z nás čakajú dovolenky. Amatérski milovníci hokeja však bez svojho športu nezostanú ani v tomto období. Na zvolenskom zimnom štadióne sa totiž už začiatkom nasledujúceho mesiaca spustí chladiace zariadenie tak, aby sa pripravili podmienky nielen pre mládežnícke kategórie nášho klubu, ale aby aj prví extra záujemcovia mohli na ľad vykorčuľovať od 11. júla.

Klub spod Pustého hradu chce týmto vyhovieť záujmu a požiadavkám starých i nových hokejových „partičkárov“, ktorí si hlavnú ľadovú plochu zvolenského zimného štadióna môžu zaistiť s dostatočným časovým predstihom.

Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 0905 420 743, alebo e-mailom mladez@hkmzvolen.sk. Na uvedených kontaktoch si záujemcovia môžu tiež dojednať objednanie ľadu.

Neprerušte svoje športové aktivity ani v lete, tešíme sa na Vás!