Informácie pre zástupcov médií

Autor: HKM Zvolen Dátum: 20.9.2021

Otvárací zápas novej sezóny odohrá mužstvo HKM Zvolen pred televíznymi kamerami na svojom ľade už v piatok 24. septembra. Upozorňujeme preto zástupcov médií na potrebu akreditácií.

Žiadosť o akreditáciu na sezónu 2021/2022 je potrebné podať e-mailom na adresu media@hkmzvolen.skalebo  telefonicky na +421 918 869 950 (B. Šníder, odd. marketingu) najneskôr do 23. 9. 2021. Žiadosť o jednorazovú akreditáciu je potrebné zaslať najneskôr do 10.00 hod. v deň konania zápasu.

Každá redakcia/médium má nárok na jednu akreditáciu, pokiaľ nebude preukázaná opodstatnená požiadavka pre ďalšie akreditácie (spolupracujúci redaktori, kameramani, fotografi). Z dôvodu zhoršovania pandemickej situácie bude počet akreditácií obmedzený. Každá žiadosť o akreditáciu bude posúdená individuálne, HKM Zvolen si vyhradzuje právo neudeliť alebo odobrať už udelenú akreditáciu. Neudelenie akreditácie klub neodôvodňuje.

Žiadosť o akreditáciu musí obsahovať:

meno/mená žiadateľov o akreditáciu

názov média

typ média (tlač, web, foto, rozhlas, TV)

e-mailový a telefonický kontakt

 

Akreditovaným zástupcom médií bude vstup umožnený rovnako ako v predchádzajúcich sezónach cez vchod do VIP a PRESS zóny.

Akreditácie neudeľujeme amatérskym alebo hobby redaktorom a fotografom, ani zástupcom amatérskych internetových portálov. Vzhľadom na obmedzený počet akreditácii, uprednostňujeme pri ich udeľovaní zástupcov celoštátnych a regionálnych printových médií, televízií a rádií, taktiež redaktorov internetových portálov s celoštátnou pôsobnosťou a významom, ktorých rozsah a čítanosť výraznou mierou prispievajú k propagácii klubu HKM Zvolen. 

Upozorňujeme zástupcov médií, že podujatí sa môžu zúčastniť iba osoby, ktoré spĺňajú podmienky z platnej vyhlášky ÚVZ SR, momentálne pre režim OTP. Vstup na zápasy im teda bude umožnený len po predložení príslušných potvrdení o plnom zaočkovaní, o prekonaní COVIDU-19, resp. o negatívnom výsledku RT-PCR testu, LAMP testu, ktorý nebude starší ako 72 hodín, pripadne AG testu, ktorý nebude starší ako 48 hodín.