HKM Zvolen reaguje

Autor: HKM Zvolen Dátum: 17.11.2020

Dňa 16. novembra 2020 sme boli z médií informovaní, že APHK zaslala SZĽH otvorený list, týkajúci sa situácie v MHK 32 Liptovský Mikuláš.

Znenie listu nebolo s naším klubom konzultované, ani sa o ňom nehlasovalo, preto sa od neho HKM a.s. dištancuje.

Ing. Dušan Mráz, prezident HKM a.s. : „HKM a.s. je riadnym členom APHK, no formálne listy v jej mene by mali byť podľa nášho názoru konzultované s každým klubom, prípadne by o nich malo rozhodnúť hlasovanie. Za toto znenie by sme nehlasovali kvôli nedostatku informácií a skutočnosti, že nie sme oprávnení vyjadrovať sa k právnym vzťahom iných subjektov. Chcem zdôrazniť, že v prípade diskusie a následného hlasovania budeme vždy rešpektovať názor väčšiny."