Akreditácie na prípravné zápasy

Autor: HKM Zvolen Dátum: 12.8.2021

Prinášame aktuálne informácie pre zástupcov médií ohľadom poskytovania akreditácií na domáce prípravné zápasy HKM Zvolen 2021 a 23. ročník Memoriálu Pavla Zábojníka.

Keďže už v utorok 17. 8. 2021 odohrá HKM Zvolen na svojom ľade prvý prípravný zápas, upozorňujeme zástupcov médií na potrebu akreditácií. Žiadosť o akreditáciu je nutné podať emailom na adresu press@hkmzvolen.sk, alebo telefonicky na +421 918 869 950 (B. Šníder, odd. marketingu) najneskôr 4 hodiny pred začiatkom zápasu.

Každá redakcia/médium má nárok na jednu akreditáciu, pokiaľ nebude preukázaná opodstatnená požiadavka pre ďalšie akreditácie (spolupracujúci redaktori, kameramani, fotografi).

Žiadosť o akreditáciu musí obsahovať:

meno/mená žiadateľov o akreditáciu

názov média

typ média (tlač, web, foto, rozhlas, TV)

e-mailový a telefonický kontakt

COVID-19 info (očkovaný, po prekonaní choroby, testovaný PCR/LAMP/AG)

 

Každá žiadosť o akreditáciu bude posúdená individuálne, HKM Zvolen si vyhradzuje právo neudeliť alebo odobrať už udelenú akreditáciu. Neudelenie akreditácie klub neodôvodňuje.

Akreditovaným zástupcom médií bude vstup do ZŠ umožnený rovnako ako v predchádzajúcich sezónach cez vchod do VIP a PRESS zóny.

Upozorňujeme zástupcov médií, že podujatí sa môžu zúčastniť iba osoby, ktoré spĺňajú podmienky platnej vyhlášky ÚVZ SR. Vstup na zápasy im teda bude umožnený len po predložení príslušných potvrdení o plnom zaočkovaní, o prekonaní COVIDU-19, resp. o negatívnom výsledku RT-PCR testu, prípadne LAMP testu, ktorý nebude starší ako 72 hodín, alebo AG testu nie staršieho ako 24 hodín.