Rodičia, deťom pomáhajme, neškoďme im!

Autor: HKM Zvolen Dátum: 6.2.2019

V dnešnej hektickej dobe, v prostredí, kde sa cení len úspech, a to pokiaľ možno na počkanie, je práca s mládežou ťažká. Podobne je to s výchovou mladých športovcov. Investície do športu sú dlhodobo nedostačujúce a ťarcha s prevádzkou športovísk, so starostlivosťou a výchovou športovcov tak padá prevažne na plecia zväzov, klubov, miest či obcí a vo výraznej miere aj na rodičov mladých talentov, nádejných hokejistov nevynímajúc. Chvályhodná podpora ratolesti v jej zmysluplnom vypĺňaní voľného času športovou aktivitou, si však vyžaduje aj obetu v podobe časovej a finančnej investície. Za to prirodzene každý rodič očakáva, že tréner, ktorému zveril do rúk rozvíjanie talentu svojho dieťaťa, odvedie prácu na hranici svojich možností a klub vytvorí pre napredovanie svojich členov zodpovedajúce podmienky. Presne o to sa snažíme aj v HKM. Ale ako je uvedené vyššie, doba nie je jednoduchá a to, čo v našom klube dokážeme mládeži poskytnúť, nemusí vždy korešpondovať s predstavami rodiča. Keď sa k tomu pridá neochota rešpektovať pravidlá stanovené hokejovým zväzom a klubom, môže potom nastať situácia, keď rodič v snahe urobiť to najlepšie, svojmu dieťaťu paradoxne uškodí. Čerstvým príkladom je vytratenie sa jedného kadeta zo súpisky HKM.

Talentovaný hokejista, len nedávno vo svojej kategórii ocenený ako „Pracant mesiaca“, momentálne nehráva. Jeho rodičia požiadali o prestup svojho syna bez podpísanej zmluvy s materským klubom, ktorú vyžaduje SZĽH u každého hráča nad 15 rokov. V rozbehnutej sezóne to materský klub nemusí akceptovať a v našom prípade ani nemôže, pretože Matej bol jedným z dôležitých článkov družstva našich kadetov.

V snahe o dohodu boli rodičom hráča navrhované rôzne ústretové kroky, vrátane klauzuly o nelimitovanom hosťovaní v inom klube, a to v prípade, že sa ich požiadavka bude opierať o zmenu miesta štúdia ich syna. Žiadny z navrhovaných kompromisov však neakceptovali, od začiatku bolo zrejmé, že dohodu nechcú, navyše všetky matričné úkony bolo potrebné ukončiť do 31. januára. Týmto konaním tak fakticky zablokovali svojmu synovi, mladému reprezentantovi, hráčsku činnosť a jeho napredovanie do konca tejto sezóny.

Každý klub investuje do hráčov nemalé prostriedky a na svojich úspešných odchovancov je hrdý rovnako, ako ich rodičia. Preto postoju rodičov Mateja Štefana nerozumieme a z ich prístupu sme sklamaní.

Určite nechceme nikomu radiť ani ho ovplyvňovať, tento prípad by však mal poslúžiť ako upozornenie pri rozhodovaní rodičov. Rodičia a klub by mali byť partneri, ktorí si medzi sebou veci dokážu vydiskutovať. Vždy je dobré s chladnou hlavou zvážiť, akou cestou sa uberať v snahe pomôcť svojmu dieťaťu.